Pro zakázkový vývoj aplikací používáme platformu Origam - "stavebnici", která nám umožňuje modelovat jednotlivé části systému z připravených komponent.

Díky tomu můžeme pracovat bez rozsáhlé úvodní analýzy. Ta je prováděna pomocí prototypů a zpětné vazby. V řádu hodin či dní jsou pak k dispozici plně funkční části aplikace, na které může zákazník rovnou reagovat.

Vestavěné funkce

Origam má množství vestavěných funkcí, které se nemusí pokaždé znovu programovat - například:
-audit záznamů,
-uživatelské nastavení sloupců a filtrů, řazení,
-"našeptávání" ve všech výběrových polích,
-export do Excelu,
-přidávání příloh ke každému záznamu,
-zobrazení formulářů detail/tabulka/kalendář/mapa/graf,
-standardní uživatelské rozhraní.

Agilita

Agilita umožňuje vývoj po malých celcích. Analýza se provádí pomocí živých prototypů. Zákazník je součástí vývoje a své požadavky řeší průběžně přímo s vývojářem.

Rozšiřitelnost

Software se dá upravovat postupně podle požadavků zákazníka a může “růst” s firmou.

Rychlost vývoje

Pracujeme v pokročilém vývojovém prostředí. Neprogramujeme, většina funkcí se pouze modeluje. To snižuje dobu potřebnou na vývoj aplikace.

Provoz a udržovatelnost

Aplikace běži ve všech standardních webových prohlížečích. Vyžaduje minimální údržbu na klientských počítačích.

Dostupnost

Snadná dostupnost a přístup odkudkoliv - i pro externí uživatele.

Aplikace se dá provozovat jak v cloudu, tak na vlastním serveru zákazníka.

Standardizace

Vývoj řízený modelem, standardní multiuživatelské prostředí a automatická dokumentace umožňují snadnou zastupitelnost.

Propojitelnost (integrace)

Používáme vestavěné fronty, které usnadňují zpracování externích datových zdrojů: Databáze jiných informačních systémů, Web services, XLS, XML, e-mail, FTP, atd. atd.

Možnost vytvoření front-end nadstaveb.

Periferie

Propojení s různými druhy periferií (čtečky EAN, RFID, apod.).

Bezpečnost

Je možno použít různé druhy autentizace (včetně připojení do domény zákazníka).

Open-source a síť partnerů

Platforma Origam je dodávána pod licencí GNU/AGPL. Má otevřený zdrojový kód, takže lze využít služby dalších stran, neexistuje “vendor lock”.

Lokalizace

Základní verze aplikace je ve výchozím stavu lokalizována do češtiny, angličtiny a němčiny. Umožňujeme překlad GUI i dat výsledné aplikace do všech evropských jazyků.

Všestrannost

SQL databáze a architektura platformy nám umožňuje široké využití od návrhu jednoduchých aplikací pro jednotky uživatelů až po robustní podnikové systémy.

Jednoduchá administrace

Možnost detailního nastavení oprávnění pro jednotlivé uživatele až do úrovně jednotlivých řádků. Přiřazení rolí uživatelům a lokalizaci může provádět zákazník.